ticking-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticking-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticking-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticking-off.

Từ điển Anh Việt

  • ticking-off

    * danh từ

    sự quở trách, sự la mắng