tick-tock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tick-tock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tick-tock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tick-tock.

Từ điển Anh Việt

  • tick-tock

    * danh từ

    tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ treo tường to