tick-tick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tick-tick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tick-tick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tick-tick.

Từ điển Anh Việt

  • tick-tick

    /'tik'tik/

    * danh từ

    nhuấy nừa?