throw-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

throw-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm throw-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của throw-off.

Từ điển Anh Việt

 • throw-off

  /'θrou,ɔ:f/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) sự bắt đầu sự xuất phát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • throw-off

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bộ nhả cầu truyền động (trên cơ cấu bơm trung tâm)