three-portal stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-portal stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-portal stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-portal stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-portal stage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sân khấu ba khung