thoth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thoth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thoth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thoth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thoth

    Egyptian Moon deity with the head of an ibis; god of wisdom and learning and the arts; scribe of the gods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).