thornbill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thornbill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thornbill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thornbill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thornbill

    any of various South American hummingbirds with a sharp pointed bill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).