thinking-cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thinking-cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thinking-cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thinking-cap.

Từ điển Anh Việt

  • thinking-cap

    * danh từ

    suy nghĩ tìm cách giải quyết