thetical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thetical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thetical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thetical.

Từ điển Anh Việt

  • thetical

    xem thetic