thespis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thespis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thespis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thespis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thespis

    Greek poet who is said to have originated Greek tragedy (sixth century BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).