there's nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

there's nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm there's giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của there's.

Từ điển Anh Việt

  • there's

    /ðeəz/

    * (thông tục) (viết tắt) của there is, there has