thelitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thelitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thelitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thelitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thelitis

    * kỹ thuật

    viêm núm vú