theanine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theanine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theanine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theanine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theanine

    * kinh tế

    teanin