terseness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terseness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terseness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terseness.

Từ điển Anh Việt

 • terseness

  /'tə:snis/

  * danh từ

  tính chất ngắn gọn; tính chất súc tích (văn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • terseness

  a neatly short and concise expressive style

  Antonyms: verboseness