terned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terned.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terned

    * kỹ thuật

    được tráng thiếc

    cơ khí & công trình:

    được tráng chì