termitary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

termitary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm termitary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của termitary.

Từ điển Anh Việt

  • termitary

    /'tə:mitəri/

    * danh từ

    tổ mối