termini nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

termini nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm termini giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của termini.

Từ điển Anh Việt

  • termini

    /'tə:minəs/

    * danh từ, số nhiều termini, terminuses

    ga cuối cùng; bến cuối cùng

    (từ hiếm,nghĩa hiếm) mục đích cuối cùng; điểm cuối cùng