teredo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teredo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teredo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teredo.

Từ điển Anh Việt

  • teredo

    /te'ri:dou/

    * danh từ, số nhiều teredos

    (động vật học) con hà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • teredo

    typical shipworm