teratic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teratic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teratic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teratic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • teratic

    * kỹ thuật

    y học:

    có tính chất quái thai