tenontagra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenontagra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenontagra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenontagra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tenontagra

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh rút gân