tenoner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenoner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenoner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenoner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tenoner

    * kỹ thuật

    máy cắt mộng

    xây dựng:

    máy đẽo mộng