temping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temping

    * kinh tế

    sự tạm quyền