telecamera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecamera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecamera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecamera.

Từ điển Anh Việt

 • telecamera

  /,teli'kæmərə/

  * danh từ

  máy chụp ảnh xa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • telecamera

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  camera truyền hình