tel- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tel- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tel- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tel-.

Từ điển Anh Việt

  • tel-

    xem tele-