teetotally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teetotally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teetotally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teetotally.

Từ điển Anh Việt

  • teetotally

    * phó từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) toàn bộ; hoàn toàn