teetet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teetet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teetet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teetet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • teetet

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    TEETET (thế kỷ 4 trước CN) nhà toán học cổ Hy Lạp