technics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

technics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm technics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của technics.

Từ điển Anh Việt

 • technics

  kỹ thuật

  computational t.s phương pháp tính

  mearsuring t. (máy tính) kỹ thuật đo

  moving-observer t. phương pháp quan sát di động

  programming t. phương pháp chương trình hoá

  pulse t. (máy tính) kỹ thuật xung

  simulation t. kỹ thuật mô hình hoá; (thống kê) kỹ thuật xây dựng mẫu giả