teazle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teazle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teazle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teazle.

Từ điển Anh Việt

 • teazle

  /'ti:zl/ (teazel) /'ti:zl/ (teazle) /'ti:zl/

  * danh từ

  (thực vật học) cây tục đoạn

  bàn chải len; máy chải len

  * ngoại động từ

  chải (len, dạ)