teazel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teazel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teazel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teazel.

Từ điển Anh Việt

 • teazel

  /'ti:zl/ (teazel) /'ti:zl/ (teazle) /'ti:zl/

  * danh từ

  (thực vật học) cây tục đoạn

  bàn chải len; máy chải len

  * ngoại động từ

  chải (len, dạ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • teazel

  Similar:

  teasel: any of several herbs of the genus Dipsacus native to the Old World having flower heads surrounded by spiny bracts

  Synonyms: teasle