teapoy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teapoy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teapoy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teapoy.

Từ điển Anh Việt

  • teapoy

    /'ti:pɔi/

    * danh từ

    bàn nhỏ để uống trà