tea-set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tea-set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tea-set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tea-set.

Từ điển Anh Việt

 • tea-set

  /'ti:set/ (tea-service) /'ti:,sə:vis/

  service)

  /'ti:,sə:vis/

  * danh từ

  bộ đồ trà