tapia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tapia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tapia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tapia.

Từ điển Anh Việt

  • tapia

    * danh từ

    bùn trát vách