tantalic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tantalic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tantalic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tantalic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tantalic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tanlan