tan-yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tan-yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tan-yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tan-yard.

Từ điển Anh Việt

  • tan-yard

    * danh từ

    xưởng thuộc da