talwin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talwin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talwin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talwin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • talwin

    Similar:

    pentazocine: analgesic drug (trade name Talwin) that is less addictive than morphine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).