tally-ho nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tally-ho nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tally-ho giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tally-ho.

Từ điển Anh Việt

 • tally-ho

  /'tæli'hou/

  * thán từ

  * danh từ

  tiếng hú (của người đi săn)

  * động từ