tallinn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tallinn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tallinn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tallinn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tallinn

    a port city on the Gulf of Finland that is the capital and largest city of Estonia

    Synonyms: Tallin, capital of Estonia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).