taliped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taliped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taliped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taliped.

Từ điển Anh Việt

 • taliped

  /'tæliped/

  * tính từ

  có tật bàn chân vẹo

  * danh từ

  người có tật bàn chân vẹo

Từ điển Anh Anh - Wordnet