taliban nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taliban nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taliban giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taliban.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • taliban

    a fundamentalist Islamic militia; in 1995 the Taliban militia took over Afghanistan and in 1996 took Kabul and set up an Islamic government

    the Taliban enforced a strict Muslim code of behavior

    Synonyms: Taleban

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).