taker-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taker-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taker-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taker-off.

Từ điển Anh Việt

  • taker-off

    /'teikiɳɔ:f/

    * danh từ

    (thông tục) người nhại