taker-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taker-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taker-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taker-in.

Từ điển Anh Việt

 • taker-in

  /'teikəin/

  * danh từ

  người lừa gạt, người lừa phỉnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taker-in

  * kinh tế

  người triển hạn chứng khoán