take-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-in.

Từ điển Anh Việt

 • take-in

  /'teik'in/

  * danh từ

  sự lừa gạt, sự lừa phỉnh

  điều lừa dối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • take-in

  the act of taking in as by fooling or cheating or swindling someone