take-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-down.

Từ điển Anh Việt

 • take-down

  /'teik'daun/

  * danh từ

  sự tháo xuống, sự tháo gỡ

  (thông tục) điều sỉ nhục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • take-down

  * kinh tế

  sự tháo xuống, tháo dỡ

  * kỹ thuật

  sự tháo dỡ