tailoress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tailoress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tailoress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tailoress.

Từ điển Anh Việt

  • tailoress

    /'teiləris/

    * danh từ

    chị thợ may