tactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tactor

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ quan xúc giác