tabling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tabling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tabling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tabling.

Từ điển Anh Việt

 • tabling

  * danh từ

  việc lập biểu; bảng

  vải làm khăn bàn; khăn bàn khăn ăn nói chung

  (kiến trúc) cooc nie; thành gờ; mái đua

  sự tuyển quặng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tabling

  * kinh tế

  trình bày thành bảng

  việc xếp thành bảng

  xếp thành bảng

  * kỹ thuật

  sự lập bảng