t., t nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t., t nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t., t giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t., t.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t., t

    * kinh tế

    điện tín telegram