t-joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • t-joint

  * kỹ thuật

  đầu nối chữ T

  khớp nối chữ T

  mối nối chữ T

  xây dựng:

  ống nối ba chạc

  ống nối chữ T (thiết bị vệ sinh)