t-bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuỷu hình chữ T