t'other nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t'other nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t'other giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t'other.

Từ điển Anh Việt

  • t'other

    /'tʌðə/ (t'other) /'tʌðə/

    * (thông tục) (như) the other